Soms opent een blauwe link alleen als er wat langer op wordt gedrukt.

Titel
Het Joods Monument: Zoekterm 'Zutphen' en 1.408 resultaten
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (20 delen!). Hét Standaardwerk door dr. Loe de Jong.
Het uitvoerige schriftelijke interview met Aryeh Hazon (Leo Krukziener) over zijn onderduik in Zutphen
Het verzet en de bevrijding in Zutphen 1940-1945 door Jan Tijken
Historisch Vooronderzoek Explosieven: Project Zutphen
Hoe komen mensen in verzet... of juist niet? AANRADER!
Hollandse geheimagenten in 1940-1945 (Dutch Agents) -AANRADER-
Hollandse verpleegsters aan het Duitse Oostfront: Vaak actieve getuigen van de misdaden
In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet 1940-1945 (DBNL)
Joodse Burgers in Zutphen: Onteigening en Rechtsherstel (Onderzoek in opdracht van gemeente Zutphen)
Joodse vluchtelingen temidden van Duitse deserteurs en dienstwijgeraars
Luther, Hitler en de joden Historisch vergelijkend onderzoek naar de anti-joodse argumenten
Memoirs of General George S. Patton 'War As I Knew It'
Militärgerichtlich Verurteilte De ca. 15.000 geëxecuteerde Duitse soldaten vanwege ‘lafheid, plichtverzuim en desertie’...
Mini-biografie van die verzetslieden die zich bezighielden met de ondergrondse pers in WO2
Naar Huis
Nationaal Ereveld Loenen: Gestorven in WO2 en geboren in Zutphen [Zoek op Zutphen]
Nazimiljardairs: Rijk geworden onder Hitler
Neurenberg Processen (Verslag van álle tribunalen!) National Archives Collection of World War II War Crimes Records
Onderduiken in de Tweede Wereldoorlog
Onderzoek naar gevangenenkampen in de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse buitenplaatsen
Oorlogsbronnen: 843 betrokkenen die tijdens WOII een relatie hadden met Zutphen -AANRADER-
Oorlogschade aan alle steden in Holland tijdens WO2 (Giga overzicht!)
Oudheidkundige Kring Voorst: De oorlogsjaren 1940-1945 in Voorst
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie: De SS en Nederland (Deel I) (Documenten uit SS - Archieven 1935-1945)