Soms opent een blauwe link alleen als er wat langer op wordt gedrukt.

Titel
De Correspondentie: Van geen enkele vooraanstaande figuur aan de zijde van de Duitse bezetter en de NSB is de briefwisseling in zo’n grote omvang bewaard gebleven als die van mr. M.M. Rost van Tonningen
De doden tellen Slachtofferaantallen van de Tweede Wereldoorlog en sindsdien
De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Wereldoorlog (Niod)
De First Nations [Canadese inheemse gemeenschap militairen] in de Tweede Wereld Oorlog
De geschorene en de scheerder: De Moffenmeiden: De vrouw in de straatrepressie na WO2
De Joodse historie in Zutphen door Peter Kooij
De Nederlandse regering in ballingschap en Geallieerde luchtaanvallen op Nederland in de Tweede Wereldoorlog
De NS in de Tweede Wereldoorlog (Niod)
De Ondergrondse Pers 1940 - 1945 (Niod)
De onzichtbare hand van mijn moeder, kind van een landverrader
De oorlogsslachtoffers van Voorst (Digitaal monument)
De opsluiting van collaborateurs in Nederland en België, 1944-1950
De plunderaars. De nazi-obsessie met kunst van o.a. Hitler
De schuivende moraal van twee broers, beiden politieagent, tijdens de WO2
De vele verhalen over de ca. 500 predikanten die joden hielpen in de Tweede Wereldoorlog
De verplichte loyaliteitsverklaring verdeelde de rectoren, hoogleraren en studenten
Defensie- en oorlogsschade in kaart gebracht (1939-1945)
Deutsche in den Niederlanden 1918-1945
Dutch National Battalion 3rd company: 'Overzicht werkzaamheden tijdens bezetting en bevrijding' (E)
Dwangarbeid en slavenarbeid in het door de nazi' s gedomineerde Europa
Een onderzoek naar de overlevingskansen van joden in de Nederlandse gemeenten, 1940-1945
Eenige wakkere jongens’: Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten 1940-1945
Engels onderzoek naar alle rondom Engeland gezonken schepen
Fighting For Justice *Dutch Jews, their life insurance policies and the World War II
Fout werk in het Oosten