Met de kar gesjouwd

Het bleef echter angstig tot er ‘s middags de bewolking kwam.

De hele verdere dag hebben we met de kar gesjouwd en gelopen om alle eetwaar, beddeboel, kostbaarheden e.d. uit de huizen te halen bij v.d. Scheur, Mej. v.d. Driessen en Mej. Suringar [mej. J.R.B. Suringar, Brugstraat 7].