Lagere NSB-ers betichten hogere NSB-ers van lafheid

Gisteren moet op de telex een artikel geweest zijn, dat naderhand weer werd ingetrokken.

Hierin werd de houding gelaakt [blameren] van de NSB-bonzen, die nu in hun auto’s de plaat poetsen [stiekem er van door gaan] en de mindere godjes achterlaten.

Zij werden daarin gekenschetst als zijnde nóg laffer dan de vroegere Nederlandse regering. Die vluchtte tenminste op het critieke ogenblik - zij er al ver voor!