De SS belet hen te vluchten

De angststemming onder de nazi’s die naar Duitsland snelden, nam nog toe, toen werd verteld, dat de SS bij de grens die troepen beletten Duitsland in te vluchten, die [mogelijk Wehrmacht] soldaten ophielden. Het waren de zelfde troepen die zaterdag en zondag door Zutphen [naar de grens]  vluchtten.

Er zou bij Hengelo (O) en Enschede een geweldige opstopping zijn. Volgens anderen zouden de SS-troepen de rest dwingen zich te verdedigen [i.p.v. de grens over te steken], waaruit zou volgen, dat de Gelderse Achterhoek strijdtoneel zou kunnen worden.

Ik heb echter nergens aan de IJsel enig werk aan verdedigingsgordels gezien. Het zou bovendien te bezien zijn, of er zo één, twee, drie orde in de chaos te scheppen zou zijn.

Zie: Film WW2 Every Day en De Waffen-SS