Van 15 jaar oud en soms nóg jonger

De Duitse soldaten van nu variëren in leeftijd van 15 tot 24 jaar.

Er zijn enkele ouderen bij, officieren, maar die zijn bijna allen invalide [..]: De commandant heeft een kunstarm en moet op de fiets geholpen worden.

De meeste van de jongens hebben nog nooit met een geweer geschoten.

Het eten, dat zij krijgen, is aller treurigst: drie pond brood per dag, nl. één hard kuchje, waarmee men elkander de schedel kan kloven, en een liter soep, waarop hier en daar een vetoogje drijft.

Ze betalen graag een rijksdaalder (van hun gage van 11 gulden per week!) voor een bord pap, doch zorgen er wel voor, ook iets terzijde te leggen voor de ‘schnaps’, die f 7.50 per fles kost (aan inhoud gelijk aan een jampotje!) en die volgens de kenners nog goed moet zijn.

Zij lossen dit financiële probleem op, door met z’n vieren of vijven een ‘fles’ te kopen.