Weer aanslag op watertoren

Weer aanslag op watertoren [gelegen achter het huis van de fa. Strubbe].

Om 12 uur weer een klap en weer werd er een poging geprobeerd de Watertoren te laten vallen. Weer gelukte het niet.

Maar Gé, die voor [wasserij] Lenderink was, kreeg de lading steenen over zich heen, vond evenwel dekking achter een dikke boom.

Vader zat juist achter ’t kippenhok. Ik zag ‘t van de veranda af gebeuren en schoot achteruit.