De ene schrik na de ander, ontzettend

Wat een nacht, wat een nacht!

We hebben de 2de vuurproef doorstaan, liggend en halfzittende in de kelder.

Vader lei eerst op de divan, maar toen om 11 uur de 1ste granaten van de Engelschen over de stad floten en leelijk dichtbij begonnen te ontploffen, kwam hij zijn toevlucht bij ons nemen.

Daar hebben we de eene schrik na de andere gekregen, ontzettend!