Langstrekkende kreupele soldaten

Gisteravond was het een gerij van belang, zelfs kanonnen gingen weer naar ‘t Westen. Gisteren was ’t geweldig, hoeveel soldaten langs trokken, geweldig bepakt en bezakt, velen kreupelden, doodmoe van een lange marsch zeker.