Armaex: 6 Britse Typhoons vielen doelen in Zutphen aan

6 Britse Typhoons (263 sqdn/146 Wing) vielen de spoorwegen ten zuidwesten van Zutphen aan met 12 x 500 lbs vliegtuigbommen. Ter hoogte van coördinaat E.9293 werd het spoor getroffen. (Bron: Armaex)