Met de handkar langs de gehavende huizen

Mej. Hofman [mej. J.H.C. Hofman, onderwijzeres, Spittaalstraat 26A] had een handkar opgescharreld en daarmee gingen we naar de Berkelkade, waar we bij v.d. Scheur [A.F. van der Scheer, handelsvertegenwoordiger, Berkelkade 9] uit zijn reuze gehavende huis (nog erger dan de Deventerweg huizen) de beddeboel e.a. rommel en spullen haalden.

Om ± 8 uur ['s avonds] met een volle kar langs de nog brandende huizen over de Markt. De brandweer is nog de hele nacht bezig gebleven.