Zou ik ertegen kunnen?

Je mocht er niet heen. En iemand die ik vroeg, waar ik kon helpen, verwees me naar Voerknecht [Firma Voerknecht, o.a. woningtextiel, Turfstraat 23-31], waar de gewonden ingedragen werden.

Ik heb een tijdje aarzelend aan de deur gestaan: wat kan ik doen aan gewonden en zou ik ertegen kunnen […]?

Er werden steeds gewonden binnengedragen voor de Eerste hulp en anderen in auto’s naar ‘t ziekenhuis gebracht. 

Zie: Overshoot van Niek Megens