Het vervult je met ontzetting

De Leeszaal lui waren al weg, dus toog ik alleen verder. Langs de kerk naar de Langehofstraat.

Achter in de Bakkerstraat zag je een grote rookkolom, door de vlammen roodgekleurd.

Achter in de Kolenstraat sloegen de vlammen uit de huizen evenals achter op de Markt.

Het vervulde je met ontzetting.