's Avonds licht door de ‘lichtfiets’

We hebben tegenwoordig prachtig licht ‘s avonds.

Gé heeft het bedacht. Roelie Eefting [D. Eefting, landmeter v.h. Kadaster, Deventerweg 60] en ik, met behulp van de rest, hebben het Zondag uitgevoerd: Vaders legerfiets, dynamo op het achterwiel, na er eerst een oude band opgezet te hebben. Toen draden naar voren, naar een losse lamp geleid.

Hiervoor maakte Vader een statief, voor op tafel, zodat we, als de fiets van achteren op een bij Slagman [D.J. Slagman, rijwielhersteller, Beukerstraat 70] geleende steun staat, [al] trappende, prachtig licht hebben.

Elk ½ uur.

De eerste avond kostte 2 lampjes, omdat we te hard fietsten. Nu gaat het beter.