Velen hadden Deventerweg-mensen in huis

Zeer rustige nacht.

Zelders zegt: er zijn veel Moffen naar Emmerik gegaan, ze vliegen even helemaal niet.

In de Bernhardlaan zijn huizen gevorderd: Faber [A. Faber, leraar technicus Zuivelbond, Prins Bernhardlaan 328, oude nummering] en zijn overbuur + nog 3.

Veel hebben inkwartiering [van Duitse soldaten]. ‘t Is wat.

Velen hadden Deventerwegmensen in huis [na de ontploffing van de munitietrein], die weer verdwijnen konden met inboedel en al.

Je ziet weer veel gesleep op handkarren.

Het regent.

De hele dag geen vliegtuig.