Wat zal het er op de Deventerweg uitzien!!

Er spoedden zich allemaal mensen uit de stad naar hun huizen

Ze lopen dicht langs de muren en maken omwegen, want langs de Gracht is het niet vertrouwd, de lange munitietrein begint nl. al bij de overweg.

Hij [de trein met de 64 goederenwagons] zou eerst nog een eind buiten de stad getrokken zijn, toen het achtereind al brandde.

Over de lengte lopen de opgaven uiteen, de een zegt 40, de ander 60, de derde 116 wagons.

Wat zal het er op de Deventerweg uitzien!!

Zie: Door de ontploffingen weggeworpen wagon