Nazi's woest

Gisteravond [ontvingen we] nieuwspamfletten.

Ze zijn bij Oosterbeek [weer terug] over de Rijn [naar bevrijd gebied].

Het dorp had de vlag uit en vierde nog feest [vanwege Market Garden], toen de Duitsers terugkwamen.

Ze waren zo woest, dat ze Oosterbeek bijna geheel platgeschoten hebben.