Onderduiken met de gehele familie

Enkele dagen geleden liet burgemeester Tesebeld in Warnsveld al de mannen van 15 - 60 oproepen om te graven.

Broere [P. Broere, hfd opzichter gem. landerijen, Hazekamp 8] en Engelsman [J.A.C. den Engelsman, verzekeringsagent, Sidneystraat 74] kregen de lijsten voor oproepen, maar verbrandden ze en doken onder [..].

Heel veel Warnsveldse mannen weigeren te graven en duiken onder met familie en al, omdat anders de vrouwen opgepikt worden.