Geallieerden opgesloten in pakhuis Levison

We horen nu, dat de 186 krijgsgevangen Canadezen waren opgesloten in ’t Levisonpakhuis op de Mars. Ze hebben ze dus wel ten spectacle rondgereden!

Er gaan nu autobussen voorbij met Nazi’s in allerlei houdingen. Gewonden? Richting Duitsland.