Alles vlucht

Er gaat ook weer meer voorbij: militairen & meiden; de Rijks Nazi’s hebben aanzegging gekregen om te vertrekken. Pantserwagens, ook een kapotte. Alles naar ’t oosten […].