Een militair autootje

Even voor achten 's avonds (speruur!) stonden we nog bij Zelders op de stoep te praten met Zelders zelf, zijn vrouw & de evacué. Syka stond nog een huis verder, bij Kardijk [J. Kardijk, telegrafist Spoorwegen, nr. 31).

We zeiden juist tegen elkaar: ‘Kom, ‘t is ook 8 uur geweest; we moeten naar binnen’, toen een militair autootje op ons aan kwam rijden.

We hadden ‘t eerst niet eens in de gaten, tot een van die kerels begon te schreeuwen en te razen, dat we naar boven binnen moesten gaan; ‘t was 8 uur geweest, enz. enz.

Eerst tegen ons, toen tegen Syka, die helemaal niets dóór had, voor de auto voor onze deur stopte.

Zelders ging op z’n dooie gemak naar binnen. De militair raasde hoe langer hoe harder en kwam tenslotte de auto uit.

Syka, geschrokken, zou vlug het stoepje opwippen, maar viel tot overmaat van ramp, met 't hoofd in de gang, de trappelende benen boven de straat, die geen houvast konden vinden.

Ik stond achter de deur om die zo gauw mogelijk dicht te gooien en zag de militair verdwaasd naar Syka’s benen kijken en toen woest z’n schreden richten naar de juist dichtgeslagen deur van Zelders.

Ik hoorde hem bulderen & schelden en sommeren open te doen. Daarna een gebons en geluid van scherven: ‘t was ‘t ruitje van de deur, dat sneuvelde.

Toen ging hij voor ‘t raam staan dreigen, zodat ze vreesden, dat dit ook in gruzelementen zou gaan en ze deden dus maar open.

In de gang hoorden we den man schreeuwen, tieren, razen en vloeken tegen Zelders & de vrouw, wel vijf minuten lang.

Toen droop hij af, stapte weer bij de twee laconiek wachtende militairen in en verdween, ons achterlatende in een zeer opgewonden stemming en moeder in een zenuwachtige, angstige toestand.

En ‘t was pas twee minuten over 8!

Naderhand vertelden de overburen, dat de militair een bloedende hand had gehad.

Ook zij hadden reuze veel plezier in ‘t hele geval gehad. Ze rijden overdag vrijwel niet meer, maar ‘s nachts des te meer.

De NSB-burgemeester Tesebeld en zijn confrater Ordelman [locale groepscommandant van de Landwacht Nederland J. Ordelman], rijden in de auto van Faber.