De straten lijden erg onder rupsbanden

Vlak na het luchtalarm denderden acht pantserwagens of kleine tanks door de straat. Er zaten 5 à 6 kerels op, die luchtafweer bedienden.

Het waren pantserauto’s op rupsbanden, die over acht kleine & vier grote wielen liepen. De straten lijden er erg van. 

Zie: Rupsbanden en Halftracks