Pest in!

De Landwacht is teruggekomen [in Holland], na de vrouwen en kinderen weggebracht te hebben [naar Duitsland].

Er zijn telefoongesprekken geweest met Breda & Eindhoven; er is niets te doen....

Ze [de Geallieerden] zijn helemaal nog niet in Holland geweest. Pest in!

De beruchte Landwacht