Zutphenaren wijzen de nazi’s de verkeerde weg

Zutphen verkeerde in een feestroes.

Overal langs de straten stonden groepen mensen, die met genoegen de Duitse terugtocht gadesloegen.

Met evenveel genoegen wezen zij de nazi’s, die hun de weg vroegen, naar de verkeerde weg.