Lange kolonnes door de nauwe straatjes

Zo rijden lange colonnes kriskras door de stad, zonder de goede uitweg te kunnen vinden.

Ze rijden verschillende malen hetzelfde rondje, steeds weer door behulpzame burgers op ‘t verkeerde pad geholpen […].

Lange treinen manoeuvreerden door nauwe straatjes en namen soms inderhaast een hoek van een huis mee, wanneer de bocht wat al te klein was […].