Steeds minder treinen die rijden

Maandag jl. is op de stoomtrein trajecten een zeer beperkte dienstregeling ingegaan, nodig als gevolg van het onklaar maken door Geallieerde jagers van een groot aantal locomotieven.

Vooral het noorden en oosten des lands ondervinden van de nieuwe dienstregeling, waarbij op aansluitingen minder gelet is, groot ongerief.

Men vertelde mij, dat ook de Nazi’s klagen over de slechte verbindingen en sommigen putten daaruit de veronderstelling, dat deze dienstregeling wel zeer tijdelijk zal zijn.

Een ambtenaar van het hoofbureau van de Spoorwegen vertelde mij, dat men door deze sterk ingekrompen dienstregeling enige locomotieven in reserve heeft gekregen.

De Duitse eis, dat op de grote Stations voor de Wehrmacht steeds locomotieven beschikbaar moeten zijn, is een grote handicap voor het regelmatig functioneren van de dienst.