Schuttersputjes

Langs alle rijkswegen in Friesland zowel als in Holland en in Limburg worden, vaak tussen de bomen, aan weerskanten van de weg kuilen gegraven, waarin juist een man kan staan.

Zij zijn bestemd voor scherpschutters, die aan straatgevechten moeten deelnemen, doch de burgers die ze groeven achten ze ook zeer geschikt om er straks NSB-ers in te stoppen en met modder toe te dekken [..].

Op andere plaatsen worden aarden geschutstellingen gemaakt, die na één salvo uit een kanonnetje wel tot het verleden zullen behoren.

Zutphen kent o.m. van die stellingen, tezamen de ‘Thesebeld-linie’ vormend door de stedelingen daar zo gedoopt naar hun Duits georiënteerde nieuwen burgervader.

Film  Scherpschutters