2000 machines over Zutphen naar Berlijn

De bombardementen op Duitsland zijn in hevigheid toegenomen. Gisteren zijn de Amerikanen met 2.000 machines (voor de helft bommenwerpers) naar Berlijn geweest & het gros daarvan keert wél terug. Er zouden in totaal slechts 50 machines verloren zijn gegaan, zo vertelde men ons.

Hamburg, Bremen, Hannover, Osnabrück & nog meer Duitse steden hebben de macht der Geallieerden moeten voelen. De aanvallen richten zich momenteel vooral tegen de oliefabrieken & raffinaderijen in Duitsland.

Film (60 min.) Hell Over Germany  en  Bombs