Veel hinder van Duitse inkwartieringen

Over het algemeen ondervindt men veel hinder van de inkwartiering [soldaat verblijf toewijzen in andermans woningen]. De Nazi’s eisen de bedden en de beste kamers op en deinzen er niet voor terug om de mensen zelf het huis uit te jagen (het minimumaantal ingekwartierden per huis is drie!).

Soms slapen zij op stro, dat zij in de ‘pronkkamer’ gooien, maar waar zij in bedden slapen, nemen ze ook nog niet eens de moeite om hun kleren, zelfs vaak niet om de spijkerlaarzen uit te trekken!

Zodra er ‘s nachts overvliegers zijn, moeten de soldaten eruit (wat met een hels lawaai gepaard gaat!) om dekking te zoeken in de zelfs in de bloem-& moestuinen gegraven schuilloopgraven.  

Zie: Inkwartiering en Schuilloopgraven