1.400 Amerikanen boven Zutphen?

Vanmiddag zijn, zo schrijft Lien, massa’s Amerikanen over Zutphen getrokken. Op geringe hoogte vlogen er 60 bommenwerpers over hun huis.

Evenals ik Woensdag in Zwolle zag: twee soorten viermotorige, donkere en glinsterende door elkaar. Na die zestig weer drie groepen van twintig & toen weer en weer en weer.

In ongeveer anderhalf uur zag zij er 700, de buurman Zeylemaker telde er in totaal 1.000 en diens buurman beweerde er 1.400 te hebben gezien [..].

Zie: De meest succesvolle jager piloot van WW2