Graven van stellingen

Rondom Zutphen worden nu tankgrachten gegraven en mitrailleurposten aangelegd, waaraan de burgers gedwongen worden te werken.

Morgen ga ik zelf voor enige dagen zuidwaarts om de zaken daar eens in ogenschouw te nemen.