De nieuwe Zutphense burgemeester: 'Heil mannen'

De nieuwe burgervader, de NSB-er Thesebeld, heeft het politiecorps toegesproken en begon met de woorden:

‘Heil mannen’!, waarop de mannen ‘Heil’ antwoordden.

Of ze dat allen deden, dàt vermeldt de krant niet!