Wederom inslag V1 bij Jacob Damsingel

V1, 4 huizen verwoest, enige honderden meters van de Jacob Damsingel. (Bron: Groot Graffel)