In onderduik naar Zutphen

Bij donker doorgereden naar Zutphen. Gé [zijn schoonzus] overstuur: denkt, dat ik nu voortaan [als onderduiker] opgesloten zal moeten zitten in een klein kamertje.