6 á 700 gedode Duitsers bij Zutphen?

Vóór Meppel ontmoetten we onzen oud-employé Kreulen, die wist te vertellen, dat de Nazi’s bij Zutphen over de IJsel getrokken waren en dat zij daarbij 6 à 700 man verloren.