Het 'Zutphense Dagboek' van Lien en Martha Strubbe over de laatste 9 maanden van de oorlog in Zutphen

Geachte lezer,

Met genoegen presenteer ik u hierbij Lien en Martha Strubbe, schrijfsters van het 'Zutphense Dagboek'.

Zij waren de verloofde en schoonmoeder van Keimpe Sikkema Jr. schrijver van het Oorlogsdagboek van een Journalist  (ISBN 978 90 79742 28 8), 

Deze jonge knaap van 22 jaar, van beroep journalist, begon op 11 mei 1940 met het schrijven in zijn 'Oorlogsdagboek van een Journalist' en stopte op 17 mei 1945.

Wat voor ons Zutphenaren interessant is, zijn de dagboekaantekeningen uit Zutphen die in dit Oorlogsdagboek van Keimpe zijn opgenomen en die werden geschreven door zijn verloofde Lien Strubbe en haar moeder Martha Strubbe.  

Deze dagboekaantekeningen, we noemen ze het 'Zutphense Dagboek', werden geschreven in hun woonhuis aan de Warnsveldseweg 35 te Zutphen.

Lien en Martha hielden incidenteel een dagboek bij vanaf 1940, echter bijna dagelijks vanaf 11 september 1944 tot aan de Bevrijding.

Dus de laatste 9 maanden van de oorlog in Zutphen.

Tijdens het redigeren van het 'Zutphense Dagboek', heb ik mijn verbazing of ontzetting geuit door het aanbrengen van […] achter de betreffende tekst. Ook heb ik ter verduidelijking informatie opgenomen uit o.a. Wikipedia of YouTube. 

Om een zo authentiek mogelijke versie van het 'Zutphense Dagboek' weer te kunnen geven, heb ik de schrijfwijze van de schrijfsters onverkort overgenomen. Dus de IJssel bleef de IJsel, etc.

Ook vermeld ik wat het bedrijf Armaex publiceerde in haar onderzoek ten behoeve van de aanleg van de weg rond De Hoven, over krijgshandelingen rondom Zutphen. Zie: Armaex. Helaas kon ik de door Armaex gebruikte coördinaten niet vertalen naar de algemeen gebruikte coördinaten.

Tevens treft u aantekeningen aan uit het dagboek van zenuwarts Marius ten Raa van de psychiatrische inrichting Groot Graffel in Warnsveld. Zie: Groot Graffel.

Uiteindelijk is het 'Zutphense Dagboek' een verslag geworden van de periode die voor velen tot op de dag van vandaag traumatisch is gebleken.

Een Gouden Schat aan informatie & foto's over Zutphen in deze periode is te vinden bij het Erfgoed Centrum Zutphen

Voor meer  informatie over de Tweede Wereldoorlog verwijzen wij u naar Traces of War. 

Ik wens u veel aangename leesmomenten toe,

Anjo Lodewijks
Zutphen