Aanwezige versperring door gezonken vaartuigen op de IJssel