Verkeer tussen De Hoven en de stad wordt verbeterd