Door de Duitsers kapotgeschoten bunker in De Hoven