Spontane inzameling na verlies geld door huilende moeder