Kantongerecht Zutphen met bekeuringen

Vijf gulden of drie dagen 'zitten'