Breken van de Duitse leger code

Zie: Enigma-ULTRA en Bletchley Park

Pas lang na de oorlog werd bekend hoe succesvol het breken van de Duitse legercode door de Engelsen is geweest.

Het bericht van bijv. een bombardement op een enkel stafkwartier kan mogelijk veroorzaakt zijn, doordat de Geallieerden een Duits bericht kraakten dat er een belangrijke vergadering zou worden gehouden.

Aan het eind van de oorlog kregen de codebrekers Duitse legerberichten gericht aan Hitler sneller te lezen dan Hitler zelf! [..].
Maar ook Monty's overwinning op Rommel in Egypte bij El Alamein was heel anders gelopen zonder ULTRA. En de Russen hadden bij de allergrootste tankslag in WW2 bij Koersk het heel wat moeilijker gekregen zonder ULTRA.