Staat van beleg afgekondigd door minister-president