Diensweigeraar krijgt 2.5 jaar

Drie dienstweigeraars in Veenhuizen op de dag van hun vrijlating. “Het meest onhandelbare deel der bevolking”, verzuchtte de hoofddirecteur van de Rijkswerkinrichting in zijn jaarverslagen over de dienstweigeraars, die van november 1931 tot en met augustus 1942, in het eerste gesticht van Veenhuizen, nu gevangenis Norgerhaven, waren ondergebracht.