Nazi's starten inzameling metalen voor wapenindustrie