Weer vreemde vliegtuigen beschoten

Wikipedia: Bofors 40L60