Liftende militairen is strijdig met de waardigheid