Brieven aan krijgsgevangenen in Duitsland worden teruggestuurd