Elf Hollandse soldaten lieten het leven in Zutphen [17]

weight

22

Maar de Nazi’s zeiden: 'Op een gegeven ogenblik hebben jullie geen munitie meer en wij wel manschappen' en gingen door met het zenden van manschappen. Tenslotte gaven de Hollanders zich over: elf hunner kameraden lieten het leven. Dit geschiedde niet, dan nadat de Hoven en de kazematten hevig door de Duitse artillerie bestookt waren.