SS-er verleent onderduik aan Joden [264]

Een SS-er wordt door een Amerikaanse MP uit
een groep Duitsers gepikt voor nadere fouil-
lering. Voor deze ‘vechtmachines’ hadden de
Geallieerden veel respect. Ook al was bekend
dat ze hadden deelgenomen aan de meest on-
menselijke gruweldaden, als soldaten
onder elkaar was men het eens dat zij tot de
besten behoorden. In dit licht bezien is het
bizar dat er SS-ers zijn geweest in bijv. Berlijn
die gedurende de gehele oorlog Joden lieten onderduiken in hun huis.